Schoolreglement

Het volledige schoolreglement kan je hier downloaden

Onze leefregels op school zijn samengevat in 10 'rode' lichten. Elk rood licht wijst op een afspraak die we belangrijk vinden. Zo leer je de juiste attitude aan.